Celem projektu UROGRAFT jest wytworzenie pierwszego, komercyjnie dostępnego wszczepu do rekonstrukcji pęcherza moczowego człowieka. Obecnie do celów operacji rekonstrukcyjnych w urologii wykorzystuje się jelito cienkie. Co jest związane z wieloma powikłaniami.

UROGRAFT będzie kompozytem zbudowanym z biomateriałów naturalnych i komórek macierzystych.

Efektem końcowym projektu będzie w pełni przebadany w warunkach in vitro i in vivo produkt gotowy do użycia w badaniu klinicznym. UROGRAFT będzie szansą na poprawę jakości życia pacjentów wymagających operacji rekonstrukcyjnych pęcherza moczowego.

Urograft - Badania nad wszczepem do rekonstrukcji pęcherza moczowego człowieka

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Lider IX